Dołącz do nas

Klaster Aktywnej Turystyki jest otwarty na nowych członków, którym bliskie są misja i cele Klastra oraz którzy chcą realizować wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji branży aktywnego wypoczynku, turystyki oraz zdrowego stylu życia.

Udział w Klastrze umożliwia jego Członkom m.in.:

  • promocję i rozwój własnej działalności,
  • możliwość nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami innowacji, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zrzeszonymi w ramach Klastra,
  • korzystanie ze wsparcia i innowacyjnych usług świadczonych przez Lidera Klastra,
  • udział we wspólnych projektach dofinansowanych ze środków krajowych i europejskich.

W celu dołączenia do Klastra należy wypełnić poniższą deklarację:

Podpisany dokument należy przesłać pocztą na adres:

Fundacja Festiwal Biegów
Solec 85
00-382 Warszawa
tel. 22 583 11 00

festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl