Projekty

Jednym z głównych zadań Klastra Aktywnej Turystyki jest wspólna realizacja przez jego Członków różnego rodzaju przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych sprzyjających tworzeniu społeczności ludzi aktywnych. Przedsięwzięcia te mogą przybierać formę złożonych długoterminowych programów lub pojedynczych projektów.

Obecnie 14 członków Klastra w partnerstwie realizuje projekt „Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy Biegowo Rowerowe” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.