Promocja i internacjonalizacja małopolskich MŚP z branży aktywnej turystyki

Projekt pn. „Promocja i internacjonalizacja małopolskich MŚP z branży aktywnej turystyki” otrzymał dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem działań w projekcie jest promocja gospodarcza Małopolski poprzez uczestnictwo małopolskich MŚP zrzeszonych w Klastrze Aktywnej Turystyki w międzynarodowych i krajowych targach organizowanych w trakcie największych imprez sportowych w Europie. Członkowie Klastra będą mieli niepowtarzalną okazję promowania Małopolski jako regionu sprzyjającemu inwestowaniu w działalność z zakresu aktywnego wypoczynku, ukazując nie tylko jej walory naturalne, ale również oferowane możliwości rozwoju innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.

Dodatkową korzyścią będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w Klastrze mającej na celu podejmowanie wspólnej aktywności międzynarodowej, pozyskiwania zagranicznych klientów oraz kreowania gospodarczego i turystycznego wizerunku regionu Małopolski.

Członkowie Klastra Aktywnej Turystyki zaprezentują oferty Małopolskich przedsiębiorców w trakcie następujących wydarzeń:

  1. Expo Sport & Fitness, Warszawa;
  2. Sport Expo Praha, Czechy;
  3. Marathon Expo, Koszyce, Słowacja;
  4. Targi Poznań Sport Fair – Maraton w Poznaniu;
  5. Expo PZU Gdańsk Maraton – Maraton w Gdańsku;
  6. Expo Berlin Vital, Niemcy;
  7. Running Expo Kolonia, Niemcy.