Przygotowanie Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym Trasy Biegowo-Rowerowe

foto1

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i realizowany przez 14 członków Klastra    Aktywnej Turystyki w ramach umowy partnerskiej.

Liderem projektu jest Fundacja Sądecka. W ramach projektu powstaje kompleksowa dokumentacja techniczna, która na kolejnym etapie pozwoli bez przeszkód zrealizować następujące działania:

  • budowa tras biegowo-rowerowych wraz z małą infrastrukturą (18 tras w 11 miejscowościach);
  • budowa małych Centrów Aktywnego Wypoczynku (3 Centra Aktywnego Wypoczynku w 3 miejscowościach);
  • budowa dużego Centrum Biegacza;
  • wykonanie systemu informatycznego łączącego sieć tras biegowo-rowerowych i Centrów Aktywnego Wypoczynku, Centrum Biegacza z Intranetem.