Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój małopolskiej turystyki

Projekt pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój małopolskiej turystyki” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację wizyt studyjnych
w obiektach turystycznych, które zrealizowały projekty w obszarze turystyki w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

W ramach działań przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt, w których weźmie udział 50 osób, w tym małopolscy przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacji pozarządowych (NGO). Projekt będzie sprzyjał rozwojowi i wzmacnianiu przedsiębiorczości w formule PPP w branży turystycznej,  a także rozwojowi  Klastra Aktywnej Turystyki (KAT)  poprzez kooperację firm promujących Małopolskę jako region sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi.
Spotkania będą doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami wizytowanych jednostek i przybliżenie zainteresowanym stronom tworzenie sieci współpracy międzysektorowej i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

W trakcie wizyt odbędą się warsztaty z udziałem przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego oraz partnera prywatnego wybranego projektu PPP z tego obszaru
w następujących terminach i lokalizacjach:

I wizyta studyjna – planowany termin: 23-26.10.2017

  • 10.2017 – Stok Dębowca w Bielsku-Białej (województwo śląskie),
  • 10.2017 – Zamek Książ (województwo dolnośląskie),
  • 10.2017 – Centrum Kulturalno Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej (województwo mazowieckie).

II wizyta studyjna – planowany termin: 29.11.2017-02.12.2017

  • 11.2017 – Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie),
  • 11.2017 – Wyspa Spichrzów w Gdańsku (województwo pomorskie),
  • 12.2017 – Sopot Centrum (województwo pomorskie).