Misja i cele

Misją Klastra Aktywnej Turystyki jest sprzyjanie rozwojowi aktywnego wypoczynku, turystyki, zdrowego stylu życia oraz promocji walorów turystycznych Polski oraz jej regionów i subregionów.

Cele Klastra Aktywnej Turystyki:

 • Realizacja projektu – Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy rowerowo-biegowe, narciarskie i Nordic Walking,
 • Współpraca na rzecz rozwoju turystyki i promocji idei aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
 • Edukacja w zakresie aktywnego wypoczynku, turystyki oraz sportu masowego,
 • Podejmowanie działań integrujących współpracę partnerów poprzez tworzenie wspólnej infrastruktury,
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju subregionów,
 • Rozwijanie współpracy Członków Klastra w zakresie tworzenia innowacji i działań B+R.

Ponadto w 2015 roku wyznaczone zostały cele strategiczne Klastra do roku 2025:

 • uzyskanie prestiżowego statusu Krajowego Klastra Kluczowego,
 • stworzenie lokalnego rynku imprez rekreacyjnych, sportowych, aktywnego wypoczynku, turystyki i zdrowego trybu życia,
 • zbudowanie społeczności osób aktywnych,
 • rozwój przedsięwzięcia „Karta Biegacza” i stworzenie innowacyjnych aplikacji mobilnych dla osób aktywnych,
 • rozwój działalności edukacyjnej: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów edukacyjnych i targów,
 • prowadzenie platformy internetowej obejmującej bazę danych dotyczącą turystyki i aktywnego wypoczynku,
 • współpraca przy realizacji programów sportowych, rekreacyjnych i promujących walory turystyczne subregionów,
 • Rozszerzenie oferty innowacyjnych usług i rozwiązań,
 • rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.